Outlook


1. Öppna Outlook och klicka på Arkiv uppe i det vänstra hörnet. Välj sedan Alternativ i sidomenyn.2. Välj E-post i sidomenyn och klicka sedan på Signaturer...3.


A) Skapa en Ny signatur med namnet Standard. Du kan lägga till flera signatur om det behövs.

B) Här ser du den valda signaturen och du kan göra dina ändringar. Bifogat finns vår standardmall.

C) Här kan du ställa in så att signaturen automatiskt kommer med när du skriver nya meddelanden eller svarar/vidarebefordrar meddelanden.


Glöm inte att klicka på OK för att spara dina ändringar.