Inställningar


Följande uppgifter behöver du fylla i för att kunna synkronisera din telefon till Kyrknätets e-postserver:


Servernamn: mobil.svenskakyrkan.se

Användarnamn: De tre första bokstäverna i förnamnet samt de fem första från efternamnet, ev med efterföljande siffra.

Lösenord: Ditt lösenord. ******  OBS! Lösenord innehållandes åäö fungerar inte i de flesta telefoner!

Domän: KNET


För att lägga till ett e-postkonto i iPhone iOS 11 eller senare


1. Tryck på "Inställningar".

2. Välj "Konton och Lösenord" i listan.

3. Välj "Lägg till konto".

4. Välj "Exchange".

5. Fyll i din e-postadress och tryck på Nästa. 

6. Vid fråga Vill du logga in på exchange-konto ”svenskakyrkan.se” via Microsoft Välj ”Logga in” 

7. Skriv in ditt lösenord i tomma fältet för Lösenord och tryck på Nästa. 

8. Ställ in det du vill ha åtkomligt med din Iphone och välj spara    


Stämmer inte följande steg för dig följ guiden nedan som används för äldre iPhone uppdateringar. 


För att lägga till ett e-postkonto i iPhone iOS 10 eller tidigare


1. Tryck på "Inställningar".

2. Välj "E-post, kontakter, kalendrar" i listan.

3. Välj "Lägg till konto".

4. Välj "Exchange".

5. Fyll i din e-postadress och ditt lösenord. Klicka på "Nästa".

6. I detta läge, fyll i fälten enligt nedan.

    Server: mobil.svenskakyrkan.se

    Domän: KNET

    Användarnamn: Ditt användarnamn.

    Lösenord: Ditt lösenord.

7. När du fyllt i alla fält, klicka på "Nästa".