Kalendersynkronisering


Din kalender synkas med din Outlook-kalender. Det betyder att om du har en händelse inbokad i kalendern så kan din telefon automatiskt att ställa in en hänvisning under den bokade tidsperioden, beroende på bokningens status. 


En hänvisning påverkar telefonen om:

* din Outlookbokning visas som Upptagen

* din Outlookbokning visas som Frånvarande


Hänvisningar som påverkar telefonen skickar samtalet direkt till ett förinspelat talsvar, som läser upp ett meddelande i stil med "Personen du försöker att nå är upptagen" eller "Personen du försöker nå är inte på kontoret", och samtalet kopplas sedan till röstbrevlådan. Det går alltså inte fram några signaler till din telefon under tiden som hänvisningen är aktiv.


En hänvisning påverkar inte telefonen om:

* din Outlookbokning visas som Ledig/Tillgänglig

* din Outlookbokning visas som Arbetar på annan plats

* din Outlookbokning visas som Preliminär

* din Outlookbokning är Privat

* din Outlookboknings rubrik har ! som första tecken (Exempelvis Avenybokningar, som inleder ämnesraden med !Aveny)


Hänvisningar som inte påverkar telefonen innebär att samtalen går fram till din telefonprecis som vanligt.Ställ in en hänvisning via Telia Touchpoint-appen 


1. Öppna Telia Touchpoint-appen på din telefon 


2. Dra ditt finger från vänster sida av skärmen till höger så att du får fram sidomenyn. Välj Framtida närvaro3. Klicka på + högst upp i höger hörn4. Fyll i med efterfrågad information och klicka på symbolen högst upp i höger hörn. Din hänvisning är nu schemalagd.